درباره ما

 انستیتوی سلامتی صبا زیرمجموعه شرکت توسعه سلامت صبای یزد در زمینه های مراقبتی ( بهداشتی ، درمانی و نوتوانی) و تحقیقاتی و آموزشی و حمایتی فعالیت خود را از سال 1394 آغاز نمود. این مجموعه شامل بخش های انتفاعی و خیریه ای تحت عناوین زیر،فعالیت می کند :

 • مرکز درمانی سالمندان (مجتمع کلینیکی و پاراکلینیکی Geriatric center)
 • مرکز مراقبت روزانه
 • خدمات پزشکی از راه دور برای سالمندان
 • مرکز تحقیقات
 • انجمن علمی
 • انجمن سالمندان
 • IT :

  - مرتبط بمراکز علمی تحقیقاتی دنیا Aging Center
  - پوشش شبکه ای بیماران در خانه خود

  - وب سایت salmandi.org (سالمندی) :

      * ارائه خدمات و تجهیزات به سالمندان از طریق فروشگاه اینترنتی

      * آموزش و ارائه مطالب مفید درارتباط با سالمندان

      * جهت تسهیل ارتباطات حقیقی ومجازی سالمندان با مرکز و فامیل و ...  

 • باغ محله سالمندان

  -سکونت : خانه، آپارتمان، سوئیت
  -مسجد
  -فرهنگ سرا
  - رستوران سالن ورزش و فیزیوتراپی
  - تور های تفریحاتی
  -سرویس های حمایتی ونگهداری

 

اعضای هیئت مدیره شرکت توسعه سلامت صبای یزد:

دکتر احمد حائریان اردکانی - دکتر سید محمد کاظمینی - دکتر علیرضا فرزاد - دکتر محمد باقر اولیاء - دکترسیدمجتبی ابوالبقايی