همکاران

همکاران موسسه سلامتی صبا

 .
دکترسیدمحمدکاظمینی اورولوژیست،استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکترعلیرضا فرزاد رادیولوژیست،عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر محمد باقر اولیاء روماتولوژیست،استاد دانشگاه علوم پزشکی یزد
دکتر جلیل مجیبیان متخصص جراحی
دکتر مهدیه مجیبیان جراح و متخصص زنان،عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد
دکتر افسر طباطبایی جراح و متخصص زنان،عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد
دکترسیدخلیل فروزان نیا جراح قلب،استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر مریم توکلی متخصص داخلی
دکتر سید محمود صدر کاردیولوژیست،استاد دانشگاه علوم پزشکی یزد
دکتر وحیدصحیح النسب برد تخصصی آمریکا و کانادا در طب سالمندی
دکتر محمد افخمی متخصص غدد داخلی ،استاد دانشگاه علوم پزشکی یزد
دکتر احمد حائریان متخصص دندانپزشکی و لثه،عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد
دکترمحمدحسین دهقانی فیروزآبادی استادچشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
دکترسیدمحمدعلی سادات اخوی چشم پزشک،عضو هیئت علمی دانشگاه
دکترحسین ضیائی اردکانی فوق تخصص جراحی چشم،دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
دکتر علیرضا بیگمی پزشک سالمندی،عمومی ازدانشگاه علوم پزشکی یزد،طب سالمندی از استرالیا
دکترسیدمجتبی ابوالبقايی پزشک عمومی،سابقه همکاری با معاونت درمان دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی
دکترسیدحسین حکمتی مقدم متخصص پاتولوژی بالینی وتشریحی(آزمایشگاه)،عضوهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد
دکتر سبحان اردکانی ارتوپد،عضوهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد
دکترشفیعی داروساز
دکترعلی وفائی شاهی رادیولوژیست
دکترمهدی حسینی زاده رادیولوژیست

 

توانبخشی و فیزیوتراپی

...................................................................................................................................
محمدعلی دهقانی فیزیوتراپیست
محمدمهدی فلاحتی فیزیوتراپیست