راهنمای خرید اینترنتی

  • ورود به بخش کاربری: در صورتی که تا به حال وارد نشده اید باید ثبت نام کنید.
  • ورود به منوی فروشگاه اینترنتی
  • انتخاب مجموعه خرید: در حال حاضر فقط بخش دوره های آموزشی قابل خرید است.
  • انتخاب محصول انتخاب گزینه خریدن انتخاب کمیت و سپس گزینه تکمیل خرید
  • انتخاب نحوه پرداخت:در حال حاضر پرداخت در هنگام تحویل کالا یا رسید خدمت فعال است.
  • انتخاب نحوه ارسال:منظور نحوه ارسال کالا یا رسید است که در حال حاضر هزینه ای برای مشتری ندارد.
  • مرحله آخر تایید سفارش است

 

سپس شما میتوانید سقارش خود را در منوی پروفایل من->نمایش سفارشات مشاهده کنید.